Contract furnizare servicii

  1. GENERALITĂȚI

Acest document conţine termenii și condițiile de utilizare a serviciilor oferite de SC Special Auto Srl prin intermediul organizației trucktech  (www.trucktech.ro) și (www.special-auto.ro) și alte site-uri deținute.

2.DEFINIȚII
PRESTATORUL serviciilor care pot fi contractate și cumpărate este SC Special Auto S.R.L  cu C.U.I.RO 3598139; J26/550/2000; cu sediu in Cartier Soromiclea nr.12, 545400 Sighișoara, jud. Mureș, România, Capital Social: 200 RON .
-Utilizator – definește orice persoană fizică sau juridică ce folosește serviciile trucktech.
-Client – definește orice persoană fizică sau juridică ce inițiază o comandă.
-Comanda – cerere adresată către Special Auto SRL de către o persoană fizică sau juridică prin care se solicită serviciile oferite de către trucktech și care nu creează obligații contractuale pentru părti.

3.INTRODUCERE
Art. 3.1. Prezentul document definește cadrul în care trucktech este de acord să furnizeze produse și servicii clienților și utilizatorilor săi. Acest document reprezintă un acord între trucktech și clienții săi. Toți clienții și utilizatorii serviciilor oferite fac subiectul acestor termeni și condiții astfel încât utilizarea serviciilor trucktech presupune acceptarea și conformarea la Contractul de Furnizare și laTermenii și Condițiile de Utilizare a serviciilor ofertite de trucktech.
Art. 3.2.Prin completarea formularului de comandă și bifarea casuței:
„Am citit și accept Contract furnizare servicii trucktech „
– reprezintă o garanție că sunteți persoană fizică, ca aveți împlinită varsta de 18 ani. În cazul în care reprezentați o persoană juridică, parteneriat sau orice altă formă juridică de organizare în conformitate cu standardele de comerț înregistrarea Dvs. este o garanție.
– sunteți de acord să furnizați în Formularul de Comandă informații corecte, clare și reale, incluzând informații referitoare la contul de bancă și orice alt tip de informație necesară pentru condițiile de plată și vă angajați să actualizați în mod corect și permanent aceste informații.
– reprezintă și garantează că aveți autoritatea de a utiliza serviciile conform prezentului contract. În cazul în care nu sunteți de acord/nu vă manifestați acordul asupra Termenilor Contractului sau oricăror altor modificări, singura opțiune este de a vă dezactiva de la prezentul serviciu.
 
4.CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE
Art. 4.1. Utilizarea site-ului este posibilă numai în situația acceptării termenilor și condițiilor stabilite de catre administratorii site-ului conform prevederilor legale. Continuarea utilizării site-ului reprezintă acceptul expres și neechivoc pentru acceptarea tuturor termenilor și condițiilor prezentați în Contractul de Furnizare și pe site-ul trucktech.ro.
Art. 4.2. Folosirea,incluzând vizitarea și cumpărarea produselor și serviciilor de pe site-ul trucktech,implică acceptarea și respectarea termenilor și condițiilor atât în privința utilizării site-ului cât și în privința achiziționării de produse și servicii comercializate de trucktech.
Art. 4.3. În calitate de client sunteți de acord să platiți pentru toate produsele pe care le achiziționați prin intermediul site-ului, și efectuați plata produselor comandate de Dvs.
Art. 4.4. Clientul este responsabil pentru plata la timp a tuturor produselor și pentru a pune la dispozitia HostVision sumele de bani, respectiv contravaloarea produselor comandate de către client.
Art. 4.5. Prețul total va include prețul produsului plus orice TVA aplicabil (în vigoare la data comenzii și plății).
Art. 4.6. Clientul are dreptul de a se retrage din tranzacție fără niciun cost și fără a da nici o justificare până la data procesării comenzii. Clientul nu are dreptul de a se retrage dintr-o tranzacție după momentul în care a început procesarea comenzii, moment în care tranzacția clientului este definitivă și confirmată de trucktech.
Art. 4.7. Până la realizarea unei comenzi trucktech își rezervă dreptul de a modifica prețurile pentru produsele oferite prin intermediul site-ului, în orice moment, iar trucktech nu oferă garanții de preț sau rambursări în situația unei reduceri a prețului sau a unei oferte promoționale ulterior achiziției.
Art. 4.8. Prin acceptarea termenilor și condițiilor prezentate pe site-ul trucktech.ro sau site-urile afiliate, în momentul plasării unei comenzi, clientul acceptă și își dă acordul pentru incheierea unui contract la distanță în temeiul căruia se va face vânzarea la distanță. Acest contract este unul de adeziune și nu este supus modificării sau negoicerii intre părți.

5.ACCEPTAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE. MODIFICAREA PERIODICĂ A ACESTORA
Art. 5.1. Site-ul trucktech, serviciile și conținutul acestuia vă sunt oferite condiționat de acceptarea clientului/utilizatorului fără nici o modificare a condițiilor din prezentul document. Dacă în calitate de client nu acceptați termenii și condițiile situate în acest document,nu folosiți site-ul trucktech și serviciile oferite prin intermediul acestuia.
Art. 5.2. Prin utilizarea site-ului, clientul indică și declar că acceptată fără nici o rezervă sau limitare sa respectate „Termenii și Condițiile“ de utilizare. Administratorii site-ului, pot revizui acest document în orice moment, prin actualizarea acestei pagini, sens în care, vă recomandăm să vizitați această pagină periodic pentru a citi „Termenii si Condițiile“, deoarece acest document obligă clientul legal.
Art. 5.3. Fiecare accesare a site-ului reprezintă o noua acceptare a termenilor și condițiilor în vigoare la acel moment,asa cum acestea sunt afisate de către Administratorul site-ului. O acceptare a termenilor și condițiilor într-o formă precedentă, printr-o accesare anterioră a site-ului nu afectează noile accesări supuse noilor tremeni și condiții.
Art. 5.4. Dovada conținutului actual al termenilor și condițiilor se va face, oriunde și oricând este nevoie, printr-un document unilateral emanând de la Administratorul Site-ului.

6.OBLIGAȚIA DE ÎNREGISTRARE PE SITE
Pentru a folosi serviciile oferite de site-ul trucktech, utilizatorul se obligă :
A. Să furnizeze datele de identificare adevărate, exacte și complete așa cum este cerut de formularul de înregistrare al site-ului;
B. Să mențină și să actualizeze, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete. Dacă clientul furnizează informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, administratorii site-ului trucktech au dreptul să suspende unilateral sau să desființeze contul utilizatorului și să refuze toate incercările curente sau viitoare de folosire a site-ului trucktech.

7.CONTUL, PAROLA ȘI SECURITATEA DATELOR
Art. 7.1. Utlizatorul site-ului trucktech este răspunzător de păstrarea confidențialității asupra informațiilor și a  parolei personale, acesta fiind răspunzător de utilizarea înregistrării, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără acordul acestuia.
Art. 7.2. În cazul în care utilizatorul sesizează o utilizare neautorizată a contului sau, este obligat să sesizeze administratorul site-ului trucktech în legătură cu orice utilizare neautorizată a parolei și a înregistrării personale.
Art. 7.3. Utilizatorul este de asemenea de acord să folosească butonul de iesire din contul personal când se doreste părăsirea site-ului și a contului.
Art. 7.4. Societatea Special Auto SRL și administratorii site-ului trucktech nu vor fi răspunzători pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestor prevederi de către utilizator.
Art. 7.5. Administratorii site-ului trucktech, vor putea bloca parola, utilizareaserviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale sale de către utilizatori, sau să scoată și să steargă orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv, fără a se limita la motivele prevăzute la art. 9.8, 9.9 din prezentul contract.
Art. 7.6. Orice încetare a accesului utilizatorului la serviciile oferite pe site-ul trucktech, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată, administratorii site-ului trucktech având dreptul nelimitat de a dezactiva sau șterge imediat contul utilizatorului din cadrul site-ului și toate informațiile în legătură cu acesta și/sau să interzică orice acces ulterior la serviciile oferite de trucktech.
Art. 7.7. trucktech nu va fi răspunzătoare fată de utilizator sau orice terță parte în orice mod, pentru interzicerea și/sau ștergerea contului și a accesuluia la serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului trucktech.

8.DREPTURILE DE AUTOR ȘI DREPTURI DE MARCĂ
Art. 8.1. Întregul conținut al site-ului trucktech, apartine Special Auto SRL și este protejat conform legii dreptului de autor și a legilor privind dreptul la proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a trucktech a oricăror elemente aparținând site-ului trucktech se pedepsește conform legilor în vigoare.
Art. 8.2. Prin accesarea site-ului, nu i se acordă clientului niciun drept asupra materialului de pe site, altul decât cele pe care le implică folosirea normală a site-ului.
Art. 8.3. trucktech îi conferă utilizatorului dreptul de a descărca informațiile de pe site doar în vederea folosului propriu, necomercial, cu condiția de a nu modifica simbolurile si textul cu privire la copyright și drepturile de autor.
Art. 8.4. trucktech NU conferă dreptul utilizatorului de a modifica parțial sau integral site-ul web, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde sau exploata site-ul în orice alăa manieră fără acordul trucktech.
Art. 8.5. Utilizatorul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute telefonic sau prin intermediul site-lui trucktech.
Art. 8.6.Denumirea trucktech, logo-ul trucktech, este marca înregistrată de către Special Auto SRL. Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe site. Acestea sunt folosite de trucktech, fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii comercializate și oferite de trucktech.
Art. 8.7.Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la trucktech sau de la titularii respectivi constituie infracțiune și se pedepseşte conform legilor în vigoare.

9.COMANDA, PLĂȚI ȘI FACTURARE
Art. 9.1.Orice comandă se va face online pe pagina web trucktech https:// trucktech.ro. Clienții se obligă să introducă în formular date complete, corecte și conforme cu realitatea. Înregistrarea domeniilor se face în concordanță cu legile în vigoare. trucktech nu poate fi trasă la răspundere sub nici o formă pentru neplăceri cauzate de furnizarea de către clienți a unor informații incorecte sau incomplete.
Comanda efectuată va fi confirmată printr-un mail care are rolul de a înstiința clientul că noua comandă a fost înregistrată în sistemul nostru.
Efectuarea și înregistrarea comenzii în sistemul nostru nu angajează obligații contractuale pentru nici una din părti. Clientul poate renunța la comandă prin neachitarea proformei emise iar trucktech poate renunța la acceptarea și procesarea comenzii prin anularea ei și returnarea sumei achitate (dacă e cazul).
Clientul este de acord ca această confirmare a primirii comenzii nu reprezintă o confirmare a validității comenzii sau a procesării serviciilor comandate, și nu generează obligații contractuale din partea trucktech.
Serviciile comandate vor fi confirmate și procesate doar după efectuarea plății și verificarea efectuată de personalul trucktech.
Art. 9.2. Clientul are obligația să informeze trucktech la efectuarea comenzii sau ulterior dacă e cazul, dacă este inregistrat în scopuri de TVA, conform ordinului 702/14.05.2012 pentru intocmirea Declarației 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național“, publicat în  Monitorul Oficial nr. 376/04.06.2007.
Art. 9.3.După finalizarea comenzii se trimite în mod automat o factură proformă catre adresa de email introdusă în formular. Factura proformă conține toate informațiile necesare efectuării plății, Factura proformă nu are valoare contabilă.Toate proformele se emit în RON, calculate la cursul BNR, pe baza prețurilor afișate pe site și a structurii comenzii.
Comanda se consideră acceptata de către trucktech după procesarea sa în sistem.
Art. 9.4. Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor noastre în avans pentru perioada de timp în care acestea sunt furnizate.
Art. 9.5. Toate facturile proforme se vor trimite prin email iar o versiune printabilă se va pune la dispozitia clientului in panoul de control. Clienții trebuie să achite contravaloarea facturii în avans la începutul fiecărei perioade de plată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii proforme.
Art. 9.6. După efectuarea plății și încasarea banilor se emite factura fiscală. Facturile fiscale se expediază in format electronic „PDF“ prin e-mail în conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 106/2007, pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 18/10/2007 la art 155 se adaugă următorul alineat : (11) România va accepta documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în forma electronică drept facturi.
Art. 9.7. trucktech recomanda confirmarea plaților prin trimiterea unei copii (foto, scan) ce atestă acest lucru prin e-mail la adrea trucktech [[ANTISPAM]]. Clienții beneficiază de serviciile trucktech în 24 de ore de la confirmarea plății.
Art. 9.8. Suspendarea – Ne rezervăm dreptul de a suspenda orice cont  client pe pagina web trucktech .ro și accesul la telefonie Hotline după trecerea a 15 zile de la data scadenței de plată a facturii proforme dacă plata nu a fost efectuată. Orice prelungire a termenului de plată este la discreția noastră.
Art. 9.9. Ștergerea Contului – Ne rezervăm dreptul de a șterge definitiv toate datele contului client pe pagina web trucktech .ro și accesul la Forum tehnic după trecerea a 30 zile de la data scadentă a facturii proforma dacă plata nu a fost efectuată. Orice prelungire a acestui termen este la discreția noastră.
Art. 9.10. Plata OP (Transfer Bancar) – Toate facturile și plățile directe prin transfer bancar către trucktech sunt procesate în RON. Prețurile pot fi afișate pe site sau proformă în EUR și să nu includă TVA.
Art. 9.11. Plata Online (Card Credit / Debit sau PayPal) – Plațile online sunt efectuate în mod securizat prin intermediul PayU (ePayment)www.payu.ro și sunt supuse unor termeni și condiții. Vă rugăm citiți acesti termeni și condiții aici.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10.PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Art. 10.1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Special Auto Srl are obligația de a administra în conditții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.Scopul colectării datelor este: furnizarea serviciilor și produselor conform ofertei curente, în numele clienților și conform comenzilor acestora.
Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru a putea identifica destinatarul serviciilor sau produselor furnizate. Refuzul dvs. determină imposibilitatea furnizării serviciului sau produsului.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
Observație: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevăzute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Art. 10.2.Prin acceptarea acestui contract vă informăm că datele furnizate pentru facturarea serviciilor furnizate vor fi transmise autorităților care au dreptul legal de a le solicita, în cazurile în care vor fi solicitate de acestea, în baza unor solicitări primite de la autoritățile respective.

11.GARANȚII ȘI RETURNAREA BANILOR
Art. 11.1.  Clienții au dreptul la rambursul sumei plătite pentru serviciile și produsele trucktech în termen de 30 zile de la activarea contului client și accesul la sistemul Hotline, indiferent de motivul invocat. Clienții  ce doresc rambursul plății pentru serviciile de găzduire trebuie să solicite acest lucru printr-un email către trucktech [[ANTISPAM]] Cererea trebuie să conțină datele de identificare ale clientului, motivele pentru care solicită returnarea banilor, precum și informațiile necesare operațiunii de retur.
Din suma returnată se scad Comisioanele Bancare și cele pentru Procesarea Plății cu Cardul (dacă este cazul). Plata sumei returnate minus comisioane va fi facută în maxim 30 de zile de la data primirii cererii de rambursare.
Art. 11.2. Garanția de ramburs nu se aplică dacă clientul nu respectă termenii din Contractul de furnizare a serviciilor trucktech.

12.UTILIZAREA SERVICIILOR
Art. 12.1.Serviciile oferite de trucktech vor fi utilizate numai în scopuri legale. Orice activități ce pot fi considerate ilegale sunt strict interzise.
Art. 12.2. trucktech își rezervă dreptul să steargă sau să blocheze accesul la conținutul de pe site sau de pe server fără o notificare prealabilă. Dreptul de utilizare a serviciilor trucktech va fi restabilit după intrarea în legalitate a posesorului contului.
Art. 12.3. În cazul în care un cont revândut încalcă prevederile din acest document, ne rezervăm dreptul de a suspenda acest cont fără a informa în prealabil pe reseller. Utilizatorul final nu va fi contactat de către noi, urmând ca resellerul (clientrul trucktech) să fie informat asupra faptelor și motivelor noastre.
Art. 12.4. UTILIZAREA DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR FURNIZATE DE CĂTRE TRUCKTECH
Datele și informațiile oferite și furnizate de către trucktech pot fi folosit doar pentru lucrările și reparațiile efectuate la vehicule proprii sau a companiei.
Art. 12.5. Datele și informațiile noastre nu vor fi utilizate sub nici o formă și în nici o circumstanță pentru transmiterea, stocarea sau publicarea de materiale ilegale (incluzând legislația din România, Uniunea Europeana și S.U.A.). Materialele ilegale includ, dar nu sunt limitate la:

  • Încălcarea unui drept de autor sau al oricărui alt drept al oricărui terț
  • Materiale sau Legături către filme, canale tv, mp3 sau alte formate media
  • Promovarea de activităti ilegale
  • Materiale protejate de secrete de marcă sau de vreun alt statut
  • Amenințări, abuz, harțuire, declarații calomnioase
  • Materiale menite să încurajeze sentimentul de ură sau discriminare
  • Colectarea de informații personale pentru utilizarea în scopuri ilegale
  • Date cu caracter personal fără acordul în scris a persoanelor în cauză
  • Orice conținut considerat de noi ca fiind dăunător sau ilegal

13.POLITICA DE TRIMITERE A MESAJELOR
Art. 13.1. Trimiterea de mesaje e-mail cu scop comercial, publicitare sau în masă către adrese e-mail o singură dată sau în mod regulat trebuie să respecte condițiile impuse de noi. Astfel de campanii pot fi operate doar cu liste e-mail în care persoanele se înscriu personal prin acord expres,(conform legii 365/2002 Art 6, alin 1 și 2) pentru a primi astfel de mesaje iar în toate mesajele trebuie publicată procedura de retragere din liste. Orice reclamație primită în acest sens va fi investigată și se vor lua măsurile ce se impun.

14.RESTRICȚII, LIMITĂRI ȘI ACTUALIZĂRI
Art. 14.1. trucktech actualizează periodic fără o notificare prealabilă softurile
În anumite condiții este posibil ca funcționalități și/sau softuri și programe oferite să fie scoase definitiv sau înlocuite cu altele pentru acoperirea unor găuri de securitate, erori de proiectare și a asigura funcționarea în siguranță a sistemelor.
Art. 14.2. Ne rezervăm dreptul de a impune restricții hardware și software în folosirea serviciilor trucktech fără vreun anunț prealabil, în cazul unor probleme de securitate cunoscute ce pot duce la funcționarea defectuoasă a sistemelor sau exploatarea programelor instalate, chiar dacă acest lucru duce la blocarea accesului permanent sau temporar la serviciile oferite.

15.CONDIȚII SUPORT TELEFONIC
Suportul telefonic oferit este de tipul „best effort“. trucktech nu oferă garanții privind timpii de raspuns și soluționarea cererilor adresate către sistemul de suport.
Suportul telefonic este oferit pentru :
-Utilizarea datelor și informațiilor cu scopul de sprijin technic în reparații și intrețineri vehicule
-Utilizarea datelor și informațiilor cu scopul de informare  technic a persoanelor aflate în trafic cu vehicule defecte.
Suportul telefonic NU este oferit pentru :
-Folosirea datelor pentru utilizarea de scripturi și/sau softuri
– Utilizarea datelor în scopuri comerciale cu terți.

16.RESPONSABILITĂȚILE CLIENTULUI
Art. 16.1. Clientul are obligația de a actualiza informațiile de contact și minim o adresă email functionala în panoul de client trucktech și datele de facturare, ori de câte ori este necesar. Nu putem fi trasi la răspundere pentru confuzii intervenite în comunicare ca un rezultat direct al neefectuării de către client a actualizărilor necesare.
Art. 16.2.Clientul este responsabil de menținerea în condiții de siguranță a numelui de utilizator, parolelor și a altor informații sensibile cum sunt: accesul la panoul de client, softurile folosite la site, etc…. Dacă există orice dubiu în acest sens clientul trebuie să modifice sau să solicite modificarea datelor de autentificare contactând echipa de asistență în cel mai scurt timp posibil.
Art. 16.3. Clientul garantează ca toate materialele de orice fel deținute în contul de client sunt în propritatea sa și că deține dreptul legal de folosire sau publicare, și că orice responsabilitate privind conținutul contului îi revine în totalitate, trucktech neavând nici o responsabilitate în acest sens.

17.COMUNICAREA CU CLIENȚII TRUCKTECH
Art. 17.1. Comunicarea cu clienții se desfășoara pe  mail, fax, telefon voce sau SMS sau alte canale de comunicare utilizând datele communicate de client la efectuarea comenzii sau ulterior.
Art. 17.2. Clientul este de acord să primească orice informație privind serviciile,emiterea de proforme, notificare de neplată, suspendare a serviciilor sau alte comunicări legate de activitatea trucktech pe oricare din canalele de comunicare de mai sus.
Art. 17.3. Comunicarea cu clienții se rezumă doar la serviciile oferite de trucktech și nu va avea scopuri publicitare, decât în situația în care clientul își exprimă acordul în acest sens.
Art. 17.4. Vom lua în considerare cererile de furnizare de date, resetare de parolă, modificări de date sau notificări privind renunțarea la servicii doar dacă sunt trimise de pe adresele de  mail existente în contul de client, pentru a asigura verificarea identității clientului care face solicitarea.
Art. 17.5. În cazul în care adresele de mail existente în contul de client, nu mai sunt  valide la data solicitării furnizării informațiilor de către client, sau solicitarea de informații vin de pe o altă adresă de mail decât cea existentă în contul de client, trucktech va solicita de la client o copie după Cartea de Identitate și/sau Certificatul de Înregistrare a societății după caz, pentru a verifica identitatea solicitantului. De asemena vom cere o adresă semnată sau/și ștampilată din partea persoanei fizice sau firmei pentru a modifica adresele de mail din sistem.
Art. 17.6. Clientul este de acord și înțelege că în situația de mai sus, la solicitarea trucktech este obligat să pună la dispoziția acestuia documentele solicitate, în caz contrar, cererea acestuia neputând fi onorată de trucktech.
Art. 17.7.Documentele solicitate de trucktech, vor fi emise în copie semnată și/sau ștampilată după caz de către client, prin care se atestă conformitatea documentului cu cel originial, făcându-se în acest sens mențiunea – conform cu originalul -.
Art. 17.8. Clientul își asuma intraga responsabilitate față de documentele solicitate și furnizate către trucktech, aceasta din urmă având obligația doar de a verifica corectiudinea informațiilor de pe documentele furnizate de către client, nu și valabilitatea sau legalitatea acestora, clientul asumându-și prin furnizarea lor valabilitatea și legalitatea acestora și conformitatea cu originalul al acestora.

18.RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Art. 18.1. Nu putem fi considerați responsabili pentru daune cauzate de indisponibilitatea temporară a serviciilor noastre, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Această prevedere include și daunele rezultate din deteriorarea obiectului în lucru. Clientul este de acord să garanteze și să ne considere nevinovați în legătură cu orice pretenții și/sau daune, fără a se limita la acestea, cauzate terților rezultate ca și consecința a utilizării serviciilor.
Art. 18.2. trucktech oferă suport tehnic tuturor clienților săi pentru a asigura buna funcționare a serviciilor oferite.
În cazul unor cereri excesive de suport tehnic în scopuri personale ale clientului, trucktech își rezervă dreptul de a pune o taxă fie pe oră, fie pe totalul intervenției.
Art. 18.3. trucktech nu este responsabilă cu furnizarea către clienți al istoricul de acces al siturilor sau a serviciilor furnizate, acestea putând fi arhivate și descărcate de către client din panoul de control.
Art. 18.4. Clientul ințelege și este de acord ca trucktech răspunde doar în limitele și condițiile asumate la capitolul „Garanții și returnarea banilor“ din prezentul contract, orice altă răspundere de orice natură, neputând fi angajată sau pretinsă de la trucktech, răspunderea și garanția oferită fiind limitativ prevăzută la capitolul „Garanții și returnarea banilor“ din contract.
Art. 18.5. Clientul înțelege și are obligația de a se informa, și de a accepta regulile de înregistrare, termenii și condițiile impuse de partenerii trucktech, neputând fi făcut responsabil de regulile, termenii și condițiile impuși de parteneri clientului, sau de orice restricții, solicitări, ori stricăciuni, pierderi de date, detalii de client sau detalii de vânzatori, venit sau alte pagube produse afacerilor datorate întârzierilor, transmiterea greșită sau netransmiterea informațiilor, datorate restricției sau întreruperii accesului, folosirii  neautorizate datorate împărțirii accesuluia la serviciu,sau altor interacțiuniI cu serviciul contractat de client de la trucktech sau prin intermediul trucktech de la unul din partenerii acestuia.

19.DISPOZIȚII FINALE
Art. 19.1.Dacă, pentru orice motiv, nu sunteți satisfăcuți de serviciile pe care vi le oferim vă rugăm să ne contactați și să ne spuneți care este problema pentru a o rezolva. În cazul în care nu vă putem rezolva problema și doriți să întrerupeți contractul ne puteți informa de acest lucru.
Art. 19.2. Vom aloca toate resursele necesare în investigări asupra actelor de violare a securitații sistemelor sau a rețelei, și vom coopera cu autoritățile în cazul unor infracțiuni. Clienții care încalcă prezentele prevederi pot răspunde penal sau civil.
Art. 19.3. Pentru clienți cu mai multe conturi sau reselleri, ne rezervăm dreptul de a suspenda toate conturile în cazul în care proprietarul contului principal încalcă prezentele prevederi intr-o măsură considerată de noi a fi foarte gravă.
Art. 19.4. Suntem unicii în măsură să judece ce anume reprezintă o incălcare a termenilor și condițiilor de mai sus. Neconformarea cu termenii și condițiile de mai sus constituie motiv pentru suspendarea sau dezactivarea contului.
Art. 19.5.Orice litigiu apărut în legătură cu utilizare acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului orice litigiu, decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial Tg.Mureș de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Tg.Mureș, în conformitate cu Regulile de procedure arbitrală ale acestei Curți. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie